Menü

 
Fair Trade!

 
Látható kéz

Kattints a képre!

 
A média árt

Kattints a képre!

 
Sapere aude!

Kattints a képre!

 
Plakátok

Kattints a képre!

 
Montázsok

Kattints a képre!

 
Ajánló


 

 

Update

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

Arkhónok lázadása, avagy van-e létjogosultsága egy rendszerkritikus fordulatnak?

  2015.07.23. 16:50

"There are two ways to enslave a country. One is by the sword. The other is by debt."

"Egy nemzetet kétféleképpen lehet leigázni: karddal vagy adóssággal."

(John Adams, az USA második elnöke) 

(Forrás: Brown, Ellen Hodgson: The Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System And How We Can Break Free. Third Millennium Press, Baton Rouge, Louisiana, 2008, 47. p.) 

Az etnológia relevanciájának védőbeszéde a globalizáció kapcsán: Kávéházi tudományelmélet

  2015.06.17. 22:22

A globalizáció napjaink divatos kérdésköre. A jelenséget hibáztatjuk a transz- és multinacionális vállalatok oligarchiájáért, a kultúra fényének homályosulásáért, de gyakran – mondanunk sem kell, a kevésbé igényes „művekben” – ezt tartják az összeesküvések origójának, vagy éppen az aktuálpolitikai csatározások bármely oldalról megfogalmazott támaszának. A probléma gazdasági szegmentumát, szűkebb értelemben vett államelméleti spektrumát a Portál szerkesztője már több cikkében bemutatta, ezért ettől mi most tartózkodunk. Az ökonómia mellett azonban komoly jelentősége van a kulturális vertikumnak is, amelynek „több ütemben történő” körvonalazásához elengedhetetlen néhány elméleti kérdés tisztázása.

Az innovációs államé a jövő?

  2015.04.28. 21:56

A Harvard Egyetem politikai gazdaságtan professzora szerint nem szükségszerű, hogy a technológiai fejlődés okozta egyenlőtlenség a kapitalizmus összeomlásához vezessen. Megfelelő állami beavatkozással elérhető, hogy az innováció és az automatizálás gyümölcseit széles rétegek élvezzék.

Nemzeti szuverenitás: jöttünk, láttunk, visszavennénk?

  2015.02.04. 23:39

A Heti Válasz legújabb címlapja nem akármilyen triumvirátus tagjaként ábrázolja a magyar miniszterelnököt: az elsősorban alterbalos attitűdjük nyomán  elhíresült Alexis Tsipras (frissen beiktatott görög kormányfő) és Pablo Iglesias (a spanyol Podemos vezetője, az egy esztendő múlva esedékes ibériai választások nagy esélyese) mellé sikerült montázsolni Orbán Viktor (a nemzeti-konzervatív Fidesz elnöke) arcmását. A sokat mondó cím szerint az elsőre bizarrnak tűnő társaság tagjai Európa fenegyerekeinek számítanak - az alcím pedig még ennél is impresszívebb mondattal igyekszik felkelteni az olvasóközönség figyelmét: "Orbán után a görögök és a spanyolok is szuverenitásharcot hirdettek".

A görög tolmács

  2015.01.27. 18:04

A minap lezajlott hellén választások eredményeként igazi görögtűz futott végig a vén Európán: a jól ismert törésvonalak mentén ismét állást foglaltak a mainstream, illetve a velük szemben szerveződő és a centrális erőtérből ilyen-olyan okokból kiszorult véleményformálók a valóban történelmi fordulópontként is felfogható görög népakaratról.  Az Európai Unió jelenlegi neoliberális mundérját unos-untalan foltozgató, ám a globális kapitalizmus iránti gyermeteg rajongása miatt erkölcsi reputációját tekintve igencsak fakóvá halványuló liberálkapitalista establishment természetesen azonnal farkast kiáltott, és Armageddont vizionált a szélsőbaloldaliként elkönyvelt Syriza párt győzelme nyomán - a kedélyeket nyilván tovább borzolta, hogy a majdani koalíció másik tagjaként a Független Görögök névre keresztelt, markánsan nemzeti értékeket képviselő formációt nevezték meg. Az alternatív forgatókönyvekben gondolkodó, radikális-rendszerkritikus (bal-és jobboldali) áramlatok ezzel szemben rögvest pezsgőt bontottak és az átalakuló világrend egyik nyilvánvaló etapjaként tekintenek az eseményekre.

Financial Times: Mattot ad a nemzetállam?

  2014.11.28. 00:31

Ismét egy sorban említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Vlagyimir Putyin orosz államfőt a Financial Times, olyan "autoritáriánus vezetőkként" hivatkozva rájuk, akik hasznot húznak a pénzügyi válságot követő világgazdasági fordulatból. A tanulmány nóvuma nem is ebben rejlik: a lap szerint ugyanis Vlagyimir Putyin muszklimutogatása Ukrajna kapcsán nem csupán azt mutatja meg, milyen erős az államok szerepe háborús viszályok idején, hanem azt is, mennyire megerősödött befolyásuk a békés nemzetközi kapcsolatokban is - írja a Financial Timesban (FT) megjelent elemzésében Mark Mazower, az amerikai Columbia Egyetem történész professzora. Nagyon úgy tűnik, hogy a tíz-húsz éven át lesajnált nemzetállamok visszatértek a nemzetközi színtérre. Sőt, ami azt illeti, lehet, hogy igazából soha nem is távoztak, csak a háttérbe húzódtak.

Kezdetben nem vala állam

  2014.11.19. 21:17

"Az államalakítás problémája, akármilyen keményen hangzik is, még egy ördögökből álló népre nézve is megoldható - csak értelmes ördögök legyenek..." (Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Frankfurt-Leipzig, 1796, 55. p.)

Profán Bhután

  2014.08.16. 15:42

Bizonyára kevés ország vette olyan komolyan Thomas Jefferson Függetlenségi Nyilatkozatba foglalt szavait, mint Bhután. Az amerikai alapító atya véleménye szerint ugyanis magától értetődőnek kell tartanunk az olyan igazságokat, hogy "minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jog." (Fliegelman, Jay: Declaring Independence: Jefferson, Natural Language & the Culture of Performance. Stanford University Press,Stanford, 1993, 203. p.) A buddhista királyság ugyanis hivatalos formában is búcsút intett a mainstream közgazdaságtan képviselői által kreált és oktrojált mérőszámnak, a bruttó nemzeti terméknek (gross national product, GNP) és a harmadik évezred globalizálódó világának kihívásaira adott válaszként bevezette az ún. bruttó nemzeti boldogság (gross national happiness, GNH) mutatószámát. A bruttó nemzeti boldogság lényege Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk bhutáni király szerint a békére, a biztonságra és a boldogságra történő összpontosítás. "Legfontosabb célunk az emberek békéje és boldogsága, valamint nemzetünk biztonsága és szuverenitása" - fogalmazott beiktatási beszédében

Örök álom

  2014.08.15. 19:03

Lauren Bacall emlékére

(1924. szeptember 16. - 2014. augusztus 12.)

Howard Hawks, a kaméleon-szerű, minden műfajban emlékezeteset alkotó rendező a második világháború alatt fedezte fel Lauren Bacallt a filmtörténet számára, bár ez a történet korántsem ódai magaslatokba emelkedő: Hawks felesége éppen újságot olvasott, amikor kibökte a fiatal lány fényképét egy divatmagazin oldalán. Hawks azonnal próbafelvételte invitálta a hölgyet, aki a legendás tekintetén kívül rekedtes hangjával is elbűvölte őt.  Bacall ezzel első szerepében  a kor ünnepelt sztárja, Humphrey Bogart oldalán tűnhetett fel a filmvásznon, hogy később a híresség feleségeként, gyermekei anyjaként és számos bravúros film femme fatalejaként égesse be magát a bulvárhírekre és szórakozásra éhes publikum retinájába. 

Rush - Hajsza az államért

  2014.08.10. 01:05

Néhány héttel ezelőtt Orbán Viktor ismét a székelyföldi Tusnádfürdőre látogatott, hogy a hagyományoknak megfelelően szóljon a nyári szabadegyetem - többségében vélelmezhetően erdélyi illetőségű - hallgatóságához és a globális információs társadalom égisze alatt egyúttal a szélesebb publikumhoz is. Beszéde, amelyben egy illiberális, munkaalapú állam kiépítésének lehetőségeit firtatta, óriási vihart kavart - ennek legenyhébb következménye talán az volt, amikor Fareed Zakaria, az illiberális demokrácia fogalmának megalkotója a putyini modell adaptálásával vádolta meg a miniszterelnököt. A szónoklatnak van azonban egy kevésbé citált része, amely a West vs. the Rest , azaz a Nyugat és a "többiek" harcának egy újabb fejezete köré összpontosul.  Lényegében a dezetatizáció és az ún. neoliberális versenyállam 2008-as válság hatására történő diszkreditálásáról van szó: "versenyfutás zajlik annak a közösségszervezési módnak, annak az államnak a megtalálásáért, amely a leginkább képes egy nemzetet, egy közösséget nemzetközileg versenyképessé tenni." Egy amerikai szerzőpáros nemrég publikált munkája is hasonló húrokat penget: a negyedik forradalom az állam megváltozott szerepe következtében tört ki és globális léptékű versenyfutást szül az államok között az optimális állam újbóli "felfedezéséért".

Fukuyama expressz

  2014.07.26. 22:25

"Most, hogy az emberiség az ezredév vége felé halad, a parancsuralom és a szocialista tervgazdaság kettős csődje folytán egyetlen olyan ideológia maradt a porondon, amely egyetemes érvényre tarthat számot: a liberális demokrácia, az egyéni szabadság és a népfelség tana. Kétszáz évvel azután, hogy diadalra vitte a francia és az amerikai forradalmat, a szabadság és az egyenlőség elvéről bebizonyosodott, hogy nemcsak állja az időt, hanem talán az eddiginél is erőteljesebben formálja majd a jövőt. (...) Az emberiség történelme folyamán megjelenő összes kormányzati formából (...) a XX. század végére egyetlenegy maradt ép és életképes: a liberális demokrácia. (...) Gyökeres átalakulás történik, amely közös fejlődési modellt állít valamennyi társadalom elé - röviden: mintha az "egyetemes történelem" a liberális demokrácia irányába haladna. (...) Talán maga a Történelem is a végéhez ért." 

(Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man. The Free Press, New York, 1992, p. 42., 45., 51.) 

Hídifogság

  2014.06.01. 22:53

David Lean alkotása a II. világháború körülményei közepette kalauzol el minket a burmai front mögött található hadifogolytáborba, hogy a huntingtonihoz igencsak hasonlatos szituációba keveredő brit foglyok és japán fogvatartóik között zajló konfliktusokat ábrázolja igazán bravúros eszközökkel. Véleményem szerint a filmben ábrázolt helyzet kitűnően demonstrálja a civilizációk közötti törésvonalakat. S ha már egy brit-amerikai koprodukcióval állunk szemben, miért is ne karikírozzák egy kicsit a keleti kultúrát az alkotók: hiszen már Montesquieu is büszkén vallotta, hog az európai klímához képest "Ázsiában a szolgai szellemiség uralkodik, amelyet soha nem tudunk lerázni magunkról." (Idézi: Davies, Norman: Európa története. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 61. p.) 

Szőrszálhasogatás - Az Eurovíziós Dalfesztivál margójára

  2014.05.13. 21:04

'

Valószínűleg kevés olyan momentum létezik, amiben a Fidesz-közeli értelmiségiekhez köthető, konzervatív-liberális Heti Válasz és a Hit Gyülekezete által finanszírozott, alapvetően balliberális irányultságú Hetek egyetért. A csillagok ilyetén, ritka együttállása azonban az elmúlt héten bekövetkezett: a Conchita Wurst ("Puncikolbász") fantázianév alatt futtatott osztrák transzvesztita előadóművész (a.k.a. szakállás nő) Eurovíziós Dalfesztiválon aratott győzelmét követően ez a két, merőben eltérő orientációjú sajtóorgánum egybehangzóan és stílszerűen Európa elrablásáról, illetve a meleglobby előretöréséről értekezett - címlapon közölve az eseményt.

TőKés a torokra

  2014.05.06. 20:43

Az alábbi, lakonikus mondatokkal kommentálnám a kommentálhatatlant. Nekem még jelentenek valamit az alapvető emberi jogok, a helyi közösségek, a társadalom szövete és a "Social Contract", valamint a sokszínű nemzetek. Nekik ezek már avítt és értelmezhetetlen fogalmak, mert csak a profit, a transznacionális vállalatok érdeke és a félperiféria/periféria maradék kapacitásának további kiszipolyozása érdekli őket. Mi jöhet még a Transatlantic Trade and Investment Partnership neoliberális Magna Chartája után?!

250 millió dolláros bébi

  2014.05.04. 21:45

Audrey Hepburn 85. születésnapjára

Ha Audrey Hepburn, az ikon napjaink technicizált világban élne, bizonyára dobogós hely illetné a közösségi hálón folytatott cukisági kampány tekintetében. A későbbi UNICEF-nagykövet neve ugyanis valósággal összeforrott a könnyed, romantikus, a happy end iránt elkötelezett, mégis szentimentális karakterű filmekkel. Talentuma folytán azonban egy, a komorabb hangvételt és a laza humort ötvöző alkotásban is sikerült maradandót alakítania Cary Grant oldalán.

Bábel a rengetegben, avagy hova tovább, Európa?

  2014.05.01. 21:44

Éppen tíz esztendeje annak, hogy a Magyar Köztársaság - megkoronázva a lényegében Antall József kormányzása idején kijelölt transzatlanti orientáció egyik központiként tételezett téloszát - csatlakozott az Európai Unióhoz. Az eltelt évtized és az Európai Parlament tagjainak expresszgyorsasággal közelgő megválasztása is remek apropóul szolgál az értékeléshez, összegzéshez. A mainstream véleményformálók monoton és fájó kánonja persze már közzétette a maga summázatát: az EU-s tagságnak csak előnyei vannak, az integrációs szervezethez fűződő relációnk revideálására tett legapróbb kísérlet is az ördögtől való, a brüsszeliták minden óhaját pedig bármi nemű teketóriázás  és változtatás nélkül kell végrehajtanunk. Az Európa-erődöt a túlpartról bevenni kívánó szkeptikusok szerint viszont éppen az Ugocsa non coronat elvét kell aktualizálnunk, azaz egy lényegében XIX. századi, a nemzetállami szuverenitást a centrumba helyező pozícióról kell kritizálni és visszaverni a "gyarmatosítók" kolonizáció irányába ható offenzíváját.

Csókokban élő csóktalanok

  2014.04.27. 23:47

Be búsak vagyunk, be nagyok,
Csókokban élő csóktalanok,
A Végtelent hogy szeretjük:
Sírunk, csókolunk s újra kezdjük.
(Ady Endre)

A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés?

  2014.03.20. 00:14

Mottó: „Ha az állam erős, akkor összezúz bennünket, ha viszont gyenge, akkor elpusztulunk” (Paul Valéry)

A "Szuverenitás:: eszmény vagy valóság?" című konferencián (Jogtudományi Intézet, Budapest, 2014. március 21.) elhangzó előadás rövidített és szerkesztett változata.

Rendszerváltás egy volt alkotmánybíró szemszögéből

  2014.03.10. 21:01

Mottó: "Egy politikai rendszert hat hónap alatt le lehet váltani, egy gazdasági rendszert hat év alatt át lehet alakítani, a társadalmihoz hatvan év kell.” (Ralf Dahrendorf)

Az oroszok már a spájzban vannak

  2014.03.03. 22:12

Ukrajnában pattanásig feszült a helyzet, ami több egy lokális konfliktusnál: a XXI. századi globális erőtérben végbemenő lényeges változás tanúi vagyunk. Az Oroszországi Föderáció a "nagy sakktáblán" már egyértelműen kulcsszereplővé vált és gazdasági, politikai, valamint katonai potenciálja immáron megkérdőjelezhetetlen. Eme helyzetre reagáltunk az alábbi montázzsal.

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

 
Hozott Isten!

 
It\'s my like
 
Filmismertetők!

Kattints a plakátra!

 
Filmplakátok

Kattints a plakátra!

 
Államépítés

A fejlesztő állam

 
Nyugtalan Nyugat

Kattints a képre!

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Népszerűsítő csíkok

René Magritte: The Spirit of Geometry, 1937

 
Biztonságos böngészés

Látogatóink védelméről a Rohamosztagos Security gondoskodik!

 
Mennyi az annyi?
Indulás: 2011-12-24
 
Nemzetközi helyzet
free counters
 

Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3